Rehabilitacja pooperacyjna

Obejmuje kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne  po zabiegach operacyjnych, takich jak zabiegi na  kręgosłupie, artroskopie barku, st. kolanowego, st. biodrowego, st. skokowego, wszczepienia endoprotezy barku, biodra, kolana, złamania przezkrętarzowe  szyjki kości udowej, złamania kości w obrębie kończyny górnej i dolnej (kość ramienna, łokciowa, promieniowa, udowa, piszczelowa).
Jest to skomplikowany oraz złożony proces, który zaczyna się bezpośrednio po zabiegu operacyjnym i ma na celu jak najszybszy powrót do pełnej sprawności.

Rehabilitacje trzeba podzielić na kilka faz:

  • Okres wczesny pooperacyjny: mająca na celu zmniejszenie dolegliwości  bólowej, zmniejszenie oraz niwelowanie obrzęku, wprowadzenie różnych terapii takich jak  terapia manualna, terapia tkanek miękkich oraz instruktaż ćwiczeń,
  • Okres kontrolny: mający na celu postępowanie zgodne z wytycznymi lekarza i fizjoterapeuty w zależności od przebytego zabiegu operacyjnego,
  • Okres późny: mający na celu uzyskanie prawidłowego zakresu ruchu,  siły mięśniowej oraz pełnej stabilizacji. Potwierdzonego  przez fizjoterapeutę w badaniu i diagnostyce funkcjonalnej,
  • Okres powrotu do sportu: dla sportowców, dla osób uprawiających sport amatorsko, obejmujący profesjonalny trening funkcjonalny przygotowujący do powrotu do dyscypliny sportowej.

Rehabilitacja obejmuje:
- fizykoterapię,
- terapię manualną,
- zestawy ćwiczeń,
- pełną diagnostykę funkcjonalną,
- trening funkcjonalny.