Cyriax

Metoda Cyriax'a. Leczenie zgodne z metodą Cyriax'a opiera się na diagnozie uzyskanej na podstawie wywiadu i badań funkcjonalnych pacjenta. Symptomy i objawy są interpretowane i skatalogowane w formie "wzorców klinicznych". Wzorzec kliniczny jest to szczególne zachowanie się zaburzeń lub grup zaburzeń. Dla wszystkich obrazów klinicznych metoda oferuje lokalne, bezpośrednie i sprawne leczenie. Szczegółowa diagnoza jest podstawą precyzyjnego leczenia, które daje maksimum skuteczności przy minimum terapiia.