Kielce 20.05.2018r.

Rehexpert
Rafał Sowiński vel Sawa

Co to jest  RODO?

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25.05.2018r. Od tego dnia gabinet fizjoterapii Rehexpert Rafał Sowiński vel Sawa przestrzega zasad określonych w RODO.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych  osobowych jest Rafał Sowiński vel Sawa prowadzący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną pod firmą Rehexpert Rafał Sowiński vel Sawa. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 606-222-308.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe uzyskane podczas wizyty fizjoterapeutycznej będę wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej-fizjoterapeutycznej, udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonywania ciążących na mnie obowiązków prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art.6ust.lit.c oraz art.9ust.2.lit.h RODO)
Dane będą wykorzystywane przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują mi przechowywać dokumentację medyczną.

Jakie mają państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do mnie wniosek o:
- dostęp do danych osobowych,
- sprostowanie danych, gdy są one niepoprawne,
- usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Komu przekazuję Państwa dane?

Wszystkie dane Państwa wykorzystywane są jedynie przez Rehexpert Rafał Sowiński vel Sawa na potrzeby związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej (fizjoterapeutycznej) oraz księgowej. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane jedynie na żądanie organów uprawnionych przepisami obowiązującego prawa.